7/8/07

Sobre el llibre infantil i juvenil

En el llibre Mutacions d'una crisi. Mirada crítica a l'edició catalana (1975-2005), el pedagog Joan Portell ens parla de l'edició de literatura infantil i juvenil. Diu Portell:
"...sembla que la manca de publicacions autòctones és flagrant, sobretot en l'àmbit dels anomenats llibres de coneixements. Remetent-nos a l'estudi anteriorment citat de "La situació del llibre infantil i juvenil en català", es detecta un dèficit important en la producció autòctona de llibres de coneixements infantils i juvenils. "Un 65% d'aquestes obres són d'origen estranger i només un 18,7% procedeixen de Catalunya".
Els llibres infantils de coneixement són habitualment llibres il·lustrats, a tot color. Les expectatives de vendes en el nostre mercat són les que són ja ho hem tractat en altres ocasions i és difícil poder garantir als autors una quantitat mínima raonable si només es compte amb les possibles vendes que es poden fer en la nostra llengua. Per superar això, és necessari ampliar els tiratges fent coedicions d'aquests productes a altres idiomes. Algunes editorials ho fan. Cal doncs tenir voluntat d'internacionalitzar els nostres productes i cal fer una aposta empresarial per fer-ho. Aquest, penso, és el camí que a seguir.
"És molt més difícil recuperar un lector desenganyat que enganxar-ne un que encara no ha estat presoner dels encants de la lectura".