7/5/09

"Hem viscut del crèdit i l'especulació enlloc de fer-ho de l'esforç i l'estalvi"

La xerrada del periodista i exdirector de La Vanguardia, Lluís Foix sobre la crisi econòmica que es portà a terme dimecres 5 de maig en el marc dels actes del XV Memorial Josep Ramon López va ser molt clarificadora en el sentit de poder interpretar perquè ens trobem en la situació actual de recessió. Foix que emprà un llenguatge didàctic i entenedor va iniciar el seu relat comentant que "l'inici de les actuacions que ens han portat a la crisi que ara vivim cal buscar-lo en l'arribada com a governants de Margaret Thatcher i Ronald Reagan, que provocà l'inici d'una nova era, la revolució conservadora basada en tres conceptes: menys govern és millor govern, el mercat per si sol posarà en marxa l'ascensor social i la llibertat econòmica crearà riquesa. Aquests tres eixos s'han aplicat des de l'exageració i les coses quan s'exageren fracassen."
L'exdirector de La Vanguardia assegurà que "el capitalisme ha caigut per no respectar el dret. Hem viscut amb uns diners que no existien. A més hi ha hagut una complicitat exagerada entre el poder polític, el financer i el mediàtic. La crisi s'ha construït doncs sobre mitges veritats i mitges mentides." Foix afirmà que la crisi econòmica portarà també una crisi social: "més inseguretat, més frustració, menys il·lusió, etc. i això comportarà també una crisi política. En el fons la victòria d'Obama és conseqüència de la crisi."
Lluís Foix digué que un dels errors dels darrers anys és que "hem viscut del crèdit i l'especulació enlloc de fer-ho de l'esforç i l'estalvi. Aquesta és una crisi de l'avarícia, de la qual no en sabem ni el diagnòstic ni l'abast."
Per sortir de la crisi caldrà, segons Foix, fer més visibles valors com el treball, l'esforç o la solidaritat. Digué també que "el futur està en l'educació, cal més coneixement, més innovació, i més responsabilitat personal i col·lectiva."
Per la seva part, el dimarts dia 5, el biolèg i investigador del CSIC, Daniel Closa, parlà sobre Darwim i la Teoria de l'Evolució en una conferència on apropà la figura d'aquest personatge, la seva teoria i com l'observació de la natura en el viatge que realitzà de jove i durant cinc anys per tot el món li va permetre arribar més tard a confeccionar la Teoria de l'Evolució i a idear el concepte de selecció natural.