8/11/07

Un bon manual d'editors


Manuel Pimentel, president del grup editorial Almuzara, escriptor i exministre de treball del PP, ha publicat enguany (Berenice/Manuales) el llibre Manual del editor. Como funciona la moderna industria editorial, llibre que a estones i enmig d'altres lectures, estic llegint i que penso que és un bon treball per aquells qui desitgen conèixer la indústria editorial.
Vicenç Pagès Jordà el qualificà fa un parell de mesos a la revista Presència com "un dels millors llibres sobre el sector". Pagès Jordà hi deia:
"...Manuel Pimentel se centra en els números. El seu llibre no escatima coeficients, pressupostos ni percentatges en euros. No es refereix a l'art i al plaer, sinó a qüestions que poden decidir la ruïna o la supervivència: descomptes, devolucions, bestretes, tresoreria, cronogrames."
Mentre el llegeixo, assenyalo aquells paràgrafs que més m'interessen o on l'autor hi fa afirmacions que permeten la reflexió. Quan l'hagi acabat del tot, que no sé quan serà, tornaré a comentar el llibre. En tot cas i per avançar alguna cosa, reprodueixo un fragment on l'autor analitza de forma molt encertada les tendències de l'edició actual. Diu Pimentel:

"...considero de interés repasar algunas de las principales tendencias que caracterizan el panorama editorial actual:

- Tendencia a la concentración en grandes grupos.

- Incremento en el ritmo de devoluciones.

- Obsesión por el best seller para salvar las cuentas.

- Necesidad de los libreros de títulos de alta rotación.

- Altos anticipos.

- Revolución tecnológica.

- Activo mercado de derechos.

- Modas globales.

- Interés creciente por los nichos especializados.

- Distribución crecientemente compleja.

- Lanzamientos multimedia.

- Sobreabundancia de nuevos títuols. Se edita más que nunca."