15/2/08

El futur de la distribució i comercialització dels llibres

Rebo el número 4 de la revista Texturas y em trobo amb la segona part de l'article "El nuevo paradigma del sector del libro". Sobre la primera part d'aquest article aparegut en el número 3 de la mateixa revista en vam parlar en un post anterior. En aquest cas els autors, Manuel Gil (consultor editorial) y Francisco Javier Jiménez, centren el seu text en parlar de la distribució de llibres i concretament es concentren en reflexionar sobre el que pot succeïr en un escenari de futur amb un mercat del llibre hiperfragmentat. I és que, segons els autors, el futur de les vendes de llibres passa per una banda per la venda de masses, i per l'altra per uns mercats hiperfragmentats i especialitzats. Les grans empreses editorials està clar que apostaran per la venda de masses amb una tendència a que cada cop més gent compri i llegeixi el mateix i potser caldrà doncs que les editorials petites o mitjanes, sense renunciar a poder tenir algun producte que arribi al mercat de masses, busquem el nostre model en aquests mercats hiperfragmentats i especialitzats i que reflexionem sobre quina ha de ser la millor forma de comercialització en el nou escenari. En aquest sentit, els autors asseguren que:

"El modelo de distribución tradicional que viene operando en el sector del libro los últimos años no es que esté maduro, es que está en gran medida pasado, hace mucho tiempo que alcanzó el umbral de operatividad, y como no se está transformando lleva a una esclerosis a la cadena de comercialización".

Per això, per modernitzar l'actual situació, caldrà que el sector reflexioni sobre la manera de comercialització dels nostres productes:

"Para el editor, ahora más que nunca, la decisión del modelo comercial de distribución es una de las grandes decisiones estratégicas que permitirán a la editorial crecer o que, por el contrario, la condenarán al ostracismo".

I quina ha de ser la sol·lució per aquest nou escenari? En l'article proposen dues possibilitats per millorar el sistema de comercialització. Per una banda, proposen un redisseny del funcionament de les empreses de distribució:
"Algunas empresas de distribución están rediseñando sus servicions al editor, de tal manera que, en su oferta están separando claramente las funciones logísticas -almacenaje, picking, packing, facturación y cobros- de las funciones esenciales de comercialitzación, marketing, merchandissing, promoción y servicions pre y post venta."
I per l'altra, anuncien la possibilitat que diversos editors s'agrupin per resoldre la seva comercialització:
"Es altamente probable que numerosos editores se acaben agrupando y formando fuerzas de ventas propias. Estos pull de editories para desarrolar su "comercialización y marketing" parecen la vía mas razonable de reconducción del canal de distribución".
I és que el moment per afrontar els canvis és l'indicat ja que segons els autors "las nuevas tecnologías son la mayor oportunidad de rediseño estratégico que el sector del libro ha tenido desde la aparición de la imprenta." Precisament aquestes noves tecnologies són les que més ajuden a crear un mercat especialitzat, hiperfragmentat en què "las personas se están reagrupando en miles de tribus de interés cultural, menos conectadas por la proximidad y el trabajo que por los intereses compartidos".
L'article també tracta que precisament en aquest nou model de mercat, els editors independents haurem d'aprofundir la nostra relació amb les llibreries independents, ja que seran aquestes les que poden tenir un paper important en l'especialització en la venda de llibres:

"Una intensa relación editor-librero independiente es la base sobre la que sustentar la pluralidad bibliodiversa de la edición y un ecosistema de liberías culturalmente diferenciadas. Sin buenas librerías independientes, el editor independiente puede dedicar-se a hacer sudokus".