28/2/10

Enric Faura: "el gran repte és transformar les amenaces del llibre digital en oportunitats"

Organizat per la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Valls i les associacions de mares i pares de les escoles de la ciutat es va portar a terme dijous dia 25 de febrer a l'IES Jaume Huguet una conferència d'Enric Faura sobre el llibre digital, en la que va parlar especialment de la introducció a les escoles dels llibres electrònics.
Faura, gerent d'Edi.cat i una de les persones del país que està més al dia d'aquestes qüestions va emmarcar en primer lloc el futur que s'albira amb els nous formats electrònics: "el llibre imprès està perdent el monopoli de llegir, aprendre i transmetre informació. Entrem en un entorn híbrid on conviuran llibre en paper i llibre digital. Per tant, el concepte de llibre l'hem d'imaginar en suports diferents."
Referent a l'entrada a les escoles dels llibres digitals i els temors que això ha creat, Faura va dir que "possiblement els joves d'ara llegeixen més que els d'abans. El que ens ha de preocupar és què llegeixen i com llegeixen." Va defensar que en el procés d'aprenentatge "les escoles utilitzin els dos mitjans" i va defensar la lectura "en el suport que sigui, com la clau per arribar al coneixement". A més assegurà que "no hem de tenir por dels mitjans digitals a l'educació. Les eines electròniques ben utilitzades tenen un gran potencial. Poden facilitar el procés d'aprenentatge."
Respecte al procés eduCAT 1x1 endegat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat per introduir els llibres digitals a les aules va detallar que es pretenen tres objectius: "dotar de mitjans TIC als centres educatius, que tots els alumnes tinguin un ordinador portàtil tipus notebook i dotar de continguts al suport digital."
Però tot el procés presenta tot una sèrie de reptes i dificultats que Enric Faura detallà: "una sobredosi d'informació on els nois s'hi poden perdre per la qual cosa es necessita educar en la gestió de la informació, el perill d'esquerda digital entre els que la sàpiguen gestionar i els que no, els canvis en les metedologies didàctiques a les escoles, el necessari reciclatge del professorat i el treball que cal realitzar per orientar les famílies en aquest nou entorn."
De totes maneres, avançà les oportunitats que presenta aquest nou entorn: "la facilitat de comunicació, l'accés a gran quantitat d'informació, l'enriquiment de mitjans i suports de continguts, la renovació de metodologies didàctiques, les noves estratègies de comunicació de l'alumnat i la possibilitat de formar en l'autonomia i responsabilitat dels joves."
En tot cas va concloure que "el gran repte és transformar les amenaces del llibre digital en oportunitats".