28/6/10

Perquè els joves cada cop llegeixen menys?

Repasso aquests dies les dades de l'enquesta sobre els Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Catalunya. No és que hi hagi canvis significatius d'un any a l'altre i hom no espera que es produeixi un miracle i que el nombre de lectors en català a Catalunya creixi de forma significativa. En tot cas, com que aquesta dada segueix en una posició estancada, o sigui que tant sols un de cada cinc lectors que llegeix a Catalunya ho fa en català; em centro en altres dades que marquen tendència com per exemple que hem perdut lectors de llibres entre els joves. El 2007 un 82 % de les persones entre 14 i 24 anys declaraven ser lectors, mentre que el 2009 aquesta xifra s'havia reduït fins el 74%, o sigui vuit punts menys. Aquesta dada la podríem combinar amb una altra en què s'observa un creixement de les persones que no llegeixen perquè s'estimen més esmerçar el seu temps lliure amb altres entreteniments. Però, quins són aquests altres entreteniments. La resposta a aquesta qüestió ens ve quan s'analitza el que diuen els enquestats en general sobre a què dediquen el temps que abans dedicaven a la lectura i hi trobem increments en les respostes: estar més amb la família (no crec que sigui en el cas de la franja entre 14 i 24 anys), altres hobbies, Internet, veure TV i estar amb els amics. En aquestes quatre darreres respostes possiblement hi trobarem el perquè els joves deixen de llegir per dedicar el temps a altres qüestions.