7/6/08

Conclusions del Galeusca d'editors

La tercera de les taules rodones del GALEUSCA d'editors que es va celebrar el divendres dia 6 de juny a Lleida va tractar sobre la necessitat de trobar un sistema amb el qual es pugui intercanviar informació entre els editors de les tres cultures (catalana, basca i gallega), que permeti que es puguin editar en les altres llengües obres d'autors de cadascun dels territoris i que faciliti realitzar projectes conjunts.
En la quarta taula rodona es va debatre la possibilitat de projectar internacionalment els GALEUSCA en fires internacional i hi ha haver un intents debat amb opinions diverses. Finalment, la jornada de divendres va cloure amb la presentació per part d'Eduard Voltes, secretari de Cultura de la Generalitat, i d'Oriol Izquierdo, director de la Institució de les Lletres Catalanes, de la primera fase del Pla de Foment de la Lectura.
El dissabte dia 7 al matí, els representants dels editors han realitzat un document de conclusions amb el text següent:
Els editors en llengua gallega, basca i catalana, reunits a Lleida, en el marc de GALEUSCA, els dies 6 i 7 de juny de 2008, després d’analitzar i debatre les principals qüestions que afecten el sector del llibre i les respectives indústries culturals de l’edició, es reafirmen en la importància d’enfortir la col·laboració estable que aporta GALEUSCA, i manifesten les següents conclusions:

Sobre els ajuts a l’edició
1.- S’ha de mantenir i sistematitzar l’intercanvi d’informació sobre els ajuts a l’edició en els diferents territoris GALEUSCA.
2.- Instar al Ministeri de Cultura a modificar els sistemes d’ajut a l’edició per tal que esdevinguin estímuls per a l’edició d’obres d’interès cultural i de dubtosa viabilitat comercial, sense altres vinculacions a les dotacions de llibres per a biblioteques.
3.- Establir un diàleg amb el Comissari Europeu del Multilingüisme i advocar perquè es doni als ajuts a l’edició de llibres un caràcter interlingüístic i intercultural que superi el caràcter transfronterer actual.

Sobre la gratuïtat del llibre de text
1.- Reivindicar el reconeixement de la importància de l’elaboració de continguts curriculars també en suport paper.
2.- Lamentar que, passats tres anys des de la celebració de l’anterior GALEUSCA, les repercussions negatives per a tots els sectors del llibre que prevèiem llavors, i que podien provocar greus problemes per garantir la presència de materials curriculars desenvolupats en les respectives llengües, s’hagin vist confirmades pels diferents estudis tècnics elaborats.

Sobre l’intercanvi entre editors GALEUSCA
1.- La voluntat de treballar per l’aprofitament de totes les sinèrgies derivades de la pertinença al GALEUSCA en l’intercanvi sistemàtics de títols, autors i projectes.

Sobre la projecció exterior de les cultures GALEUSCA
1.- Pel que fa a la promoció exterior de les cultures que s’expressen en llengua gallega, basca i catalana, considerem d’especial importància preservar també en aquest camp l’especificitat de les esmentades cultures i ens comprometem a aprofundir en l’estudi de fórmules de col·laboració en matèria de promoció internacional que ofereixi al món una visió nítida de les nostres cultures, lluny d’esquemes uniformitzadors que distorsionen la nostra veu pròpia i original.

1 comentari:

Tirant al cap ha dit...

Moltes gràcies per la informació detallada sobre el Galeusca d'enguany, Jordi!