6/6/08

A debat la gratuïtat del llibre de text

La segona de les taules rodones del Galeusca ha tractat sobre la repercussió sobre l'edició en llengües minoritzades de la gratuïtat del llibre de text. En aquest sentit ha estat interessant l'exposició del gallec Alfonso García que ha presentat els resultats d'un estudi realitzat per la Universitat de Santiago sobre la repercussió a les escoles del sistema de préstec dels llibres que s'ha portat a terme a Galícia i que ja ha arribat a tots els escolars.
García ha comentat que una cosa que els ha sorprès és que a mesura que s'ha implantat el sistema de préstec ha augmentat la presència a les escoles de llibres en castellà. Ha comentat també que els equips directius es queixen que no tenen el suficient personal per gestionar els llibres; han detectat que els 50% dels escolars feien anotacions en els llibres, subratllaven frases o paràgrafs per estudiar millor, cosa que ara no poden fer, i que el 50% també dels escolars en un moment donat del curs consultaven els llibres de l'any anterior per repassar algun concepte, cosa que amb el préstec ara tampoc poder realitzar.
Els editors gallecs pensen que el sistema d'ajuda directa a les famílies és millor que el préstec. Per la seva part, segons l'estudi, el 90% dels equips directius aposten per un canvi de model més encaminat cap a l'ajuda directa.
Olatz Osa, representant dels editors bascos, ha assenyalat el perill que pot suposar el sistema de préstec que s'està introduint a Euskadi ja que posa en perill el propi teixit empresarial editorial i la xarxa de llibreries donat que el 67% dels ingressos de l'edició en basc ve del llibre de text i el 40% dels ingressos de les llibreries petites i mitjanes basques provenen a la vegada també del llibre de text. En definitiva, va sentenciar que "les editorials o desapareixeran o es concentraran dins de grans grups editorials".
Per part dels editors catalans Josep Herrero va exposar com està la situació del sistema de copagament de Catalunya i va dir que la indefinició actual crea una situació de provisionalitat.