6/6/08

La situació del sector editorial en català, gallec i basc

En la primera de les taules rodones del Galeusca, que se celebra a Lleida, s'han presentat dades sobre la situació del sector editorial en català, gallec i basc i l'evolució que ha tingut aquest des del 2005 quan se va celebrar el darrer Galeusca fins a l'actualitat. L'informe l'ha preparat Manel Forcano (Associació d'Editors del País Valencià.
Així les coses pel que fa l’hàbit de lectura destaca que a Catalunya ha passat en aquest període del 54,4% (2005) al 59,4% actual; València ha tingut un increment també substancial del 51,5% al 55,6%; mentre que Euskadi i Galícia estan en una situació similar a la del 2005, o sigui es mantenen al voltant del 58% i del 52%, respectivament.
Una altra dada que destaca és que a Galícia s'incrementa el teixit industrial editorial ja que amb tres anys ha passat d’haver-hi 25 editorials el 2005 a les 45 actuals.
Pel que fa als títols publicats en les respectives llengües a Catalunya hi hagut un creixement de 8.386 (2005) a 8.882 (2008) títols en català. A Galícia el nombre de títol editats també ha augmentat de 1.112 a 1323; mentre que a Euskadi ha disminuït l’edició de llibres en basc de 1.576 a 1.467títols i a València també ha disminuït l’edició de llibres en català de 955 a 834. M’ha sobtat la dada que tot i l’increment de prop de 500 títols més en català, el volum de negoci de l’edició de llibres en català s’ha reduït en tres anys de 268,37 milions d’euros a 245,59 milions d’euros. Això voldria dir que hem editat més llibres però se n'han venut menys.
Finalment, pel que fa als diners que dediquen cadascuna de les administracions a subvencionar l’edició en la llengua del seu territori, les dades facilitades ens mostren que a Catalunya la Generalitat dedica 4,47 milions d’euros a ajudar l’edició en català, Euskadi 1,93 milions d’euros, Galícia 2,17 milions d’euros i València 0,44 milions d’euros. Això si ho distribuïm al nombre de títols publicats en cada llengua, les dades ens mostres que a Catalunya estem a la cua. De manera que per cada llibre editat en català l’administració hi dedica de mitjana una de subvenció de 503 euros, Euskadi de 1320 euros, Galícia de 1638 euros i de València 526 euros. I una altra dada interessant per saber la repercussió que tenen els ajuts en el món editorial és que l’ajut institucional a Catalunya representa tant sols l’1,82% del volum de negoci total del sector editorial en català a Catalunya, mentre que aquesta dada a Euskadi és del 5,55%.