19/3/09

La utilització de les webs 2.0 a les empreses

Javier Celaya (dosdoce.com) de qui n'hem parlat diverses vegades pels seus coneixements de l'aplicació de les tècniques 2.0 especialment en la promoció de productes editorials, va publicar a la darreria del 2008 el llibre La empresa en la web 2.0, obra que he acabat de llegir.
Celaya exposa les seves reflexions de la importància que tenen per a les empreses del segle XXI les webs 2.0 i especialment les xarxes socials que acaben convertint-se en unes extraordinàries plataformes, si s'utilitzen amb correcció, per poder arribar a futurs compradors i també per saber l'opinió sobre els productes que una empresa comercialitza o que estudia comercialitzar.
El llibre està ben estructurat, és amè, defuig de tecnicismes que no siguin comprensibles i és especialment útil perquè detalla tot un seguit d'eines 2.0, les analitza i explica exemples aplicats per empreses en diferents tecnologies, de manera que el converteixen en una guia per conèixer noves plataformes 2.0 i per aproximar-se a llocs webs que un desconeixia.
En tot cas tot el llibre desprèn la reflexió que si una empresa del segle XXI vol estructurar-se en polítiques de futur no pot oblidar les tecnologies 2.0 sinó deixarà de banda una part de la societat cada cop més connectada per aquestes webs, especialment les noves generacions, els nadius digitals.
Al final del llibre Celaya fa la següent reflexió:
"...esto no ha hecho más que empezar. Si Internet está cambiando radicalmente la manera en que se comunica y relaciona la sociedad civial, ¿de verdad piensa que el entorno empresarial va a permanecer inmune a estra transformación? Nos encontramos ante una excelente oportunidad para innovar y replantearnos una revisión profunda de todos los procesos externos e internos de nuestras empresa."