11/4/10

Disminució del nombre de llibres editats a l'Estat espanyol el 2009

La crisi econòmica ha fet que el nombre de llibres i fullets que es van editar l'any 2009 (un total de 74.521) a l'Estat espanyol hagi tingut una reducció significativa, del 13,7%. A més d'haver-se editat menys títols se n'han imprès menys ja que les tirades mitjanes s'han reduït un 16,7% fins a una mitjana de 2.467 exemplars, segons una nota de premsa que m'arriba de l'Institut Nacional d'Estadística i que podeu llegir íntegrament aquí. Els llibres es consideren aquelles publicacions no periòdiques que tenen una paginació superior a 50 pàgines i els fullets, entre 5 i 50 pàgines però que tinguin el seu pertinent ISBN. Si s'exclouen de les dades els fullets, el nombre de llibres editats ha tingut un descens d'un 14,1% .
Pel que fa a la temàtica, gairebé la meitat, el 48,7% corresponen a llibres de literatura com a dada més destacada. El castellà representa el 77,4% dels llibres editats a l'Estat espanyol, mentre que en català s'editen l'11,2% del total de títols, en gallec el 2,45%, en basc l'1,38% i en altres idiomes, la meitat dels quals en anglès, un 7,55%.
El descens de títols editats en llengua catalana és poc important ja que passa dels 8.507 del 2008 als 8.379 del 2009, cosa que representa un descens de l'1,5% i segueix en la tendència d'estabilització amb petits descensos dels darrers anys.
Es curiosa també la dada que mentre que a la Comunitat de Madrid s'editen més títols que a Catalunya 23.972 per 20.871, la dada del nombre d'exemplars impresos és superior la de Catalunya que amb un 28% dels títols editats concreta el 41,7% d'exemplars impresos, mentre que els 32,2% de títols del total de l'Estat espanyol que es van editar a Madrid representen el 35,8% dels exemplars. Això vol dir que les tirades que es fan a Catalunya són superiors a les que es fan a Madrid. Tinc la sensació que alguna cosa hi deuen a tenir a veure els llibres oficials dels organismes de l'Estat que bàsicament s'editen a Madrid, que són un volum gens menyspreable, però que no tenen tirades importants.