8/4/10

Els lectors del futur

L'Enquesta de consum i pràctiques culturals infantil que l'Idescat ha elaborat per primer cop i que fa uns dies es va donar a conèixer ofereix algunes dades que han de fer reflexionar als agents culturals i, en el nostre cas, als editors. L'enquesta confirma el que se sabia d'altres estudis, que els joves cada vegada llegeixen menys i que les noves tecnologies hi tenen molt a veure perquè això passi, i també confirma una altra cosa que també ja sabíem, que en l'adolescència perdem lectors, que per als joves l'exercici de llegir llibres deixa de ser en molts dels casos una activitat que els sembla menys interessant que altres per a fer en el seu temps lliure. Després passada l'adolescència alguns els tornem a recuperar com a lectors però altres els hem perdut per sempre.
Hi ha també una altra dada que em desorienta i que hauria de fer canviar la tendència d'hàbits de lectura dels adults en llengua catalana. Segons l'enquesta, dos de cada tres lectors diuen que la seva última lectura va ser en català, mentre que quan es fa l'enquesta d'hàbits de lectura per a tota la població aquestes xifres es capgiren completament i tant sols un de cada cinc lectors llegeixen habitualment en català. Són dades que hem d'analitzar per saber si per capgirar la xifres és una qüestió de canvi generacional o per saber si el problema rau en què els lectors a mesura que es fan grans canvien d'idioma de lectura. Si és això darrer seria molt interessant saber perquè això passa.
Una altre qüestió respecte a les dades que s'exposen, els gurús dels llibres electrònics i de les formes de literatura 2.0 diuen sovint que ara, amb els nous avenços tecnològics tenim una oportunitat d'or d'aconseguir que els adolescents segueixin llegint si som capaços de fer productes que els hi interessin vinculats amb les noves tecnologies. Per aconseguir això també hauran d'evolucionar els lectors electrònics perquè els actuals, els que hi ha ara al mercat, no interessen en absolut els joves perquè senzillament fan poques coses. S'ha de veure si les properes generacions d'aparells amb connectivitat a la xarxa i amb altres aplicacions poden fer que els adolescents estiguin interessats amb aquests aparells i amb noves formes de lectura que es poden portar a terme. De fet, en aquest sentit, el mes de febrer llegia a Beat.cat que una novel·la escrita per una noia adolescent i llegida per joves s'havia convertit en un bestseller al Japó. Clar que això passi a l'altra banda del món no vol dir que es pugui arribar a reproduir aquí, o potser sí. El temps ho dirà.