16/3/08

Les subvencions del Departament de Cultura

El Departament de Cultura de la Generalitat va organitzar aquesta setmana una sessió per explicar els editors les diferents línies d'ajuts a l'edició de llibres en català. L'organització de l'acte va ser un encert ja que vam poder conèixer les novetats i esvair els dubtes que tinguéssim. En la sessió se'ns va lliurar a més documentació resumida de tots els ajuts, cosa que ens serà molt útil i que simplifica la lectura de les bases que es publiquen el DOG.
Hi ha alguna novetat interessant. La principal subvenció, l'ajut a la producció, l'antic suport genèric que és com encara ara l'anomenem els editors, segueix igual que en anys anterior amb tres petits retocs; el més important és que se'ns permet reduir els tiratges dels llibres de teatre i poesia. Dels 1.100 exemplars de tiratge mínim per tenir l'ajut s'ha passat als 600, cosa que és més real ja que malauradament la venda de llibres d'aquests dos gèneres és per norma general petita. Això permet reduir un xic els costos i no haver d'acumular al magatzem llibres que tens la seguretat que no es vendran.
Per segon any torna a haver-hi ajuts per a la promoció dels llibres i s'ha augmentat la dotació pressupostària. L'any passat les bases van sortir el mes de juliol, massa tard, i això va fer que no s'hi presentessin gaires projectes. Aquesta línia d'ajuts la trobo interessantíssima ja que un dels problemes de l'edició en català és que les expectatives d'ingressos per vendes et limiten la promoció que es pugui fer i entrem en l'espiral difícil de trencar de si no es promociona no es ven i si no es ven no hi ha diners per a la promoció. Aquests ajuts si s'utilitzen adequadament són una bona eina per trencar aquest espiral.
I la novetat d'enguany que em sembla molt actual i amb una bona visió de futur és que hi haurà un nou ajut per a comercialització de llibres per Internet. Està clar que els nous formats de llibres electrònics canviaran sens dubte el panorama editorial. No sabem fins a quin punt. Segons l'enquesta que hem fet en aquest bloc, majoritàriament les persones que han votat, un 48%, consideren que conviuran ambdós formats, el tradicional de paper i l'electrònic; un 39% pensen que el llibre electrònic no substituirà el de paper i un 12% opinen que el llibre digital acabarà substituint el format tradicional. Per tant, és evident que d'una manera o altra els formats digitals canviaran el mercat. Avançar-nos als canvis, estar al dia, experimentar noves formes de promoció i màrqueting (en el sentit ampli de la paraula) per Internet és una mesura interessant i la línia d'ajuts del Departament de Cultura (no se sap encara els diners que s'hi destinaran) pot incentivar als editors a invertir-hi.
Finalment, també com a novetat s'anuncia per part de la Institució de les Lletres Catalanes la creació d'una "Plèiade catalana" (inspirada amb la Pléiade francesa), amb l'objectiu i ho reprodueixo literalment de "amb el concurs de les universitats i dels editors interessats, que faci possible l'edició amb garanties de continuïtat, tant en la publicació com en l'accés posterior, d'una col·lecció d'obres completes, selectes i escollides dels autors "canònics" de la literatura catalana". Pel que veig en el resum que se'ns presenta, al mes de maig se'ns lliurarà la proposta als editors. Per tant caldrà està atents per analitzar-ho. D'entrada, que hi hagi una preocupació pels clàssics catalans és positiu.