23/7/09

La crisi que ens toca viure

M'envia fa uns dies un mitja de comunicació una enquesta per respondre. Una de les qüestions que em planteja, és quines actuacions fem per lluitar contra la crisi i aquesta és la meva resposta:
Analitzar molt detingudament tots els llibres que hem d'editar i el possible resultat de la comercialització d'aquests, incidir en aquells segments del mercat que tenim consolidats, estudiar altres nínxols del mercat que tenen relació amb les línies actuals de l'editorial per poder trobar altres possibles línies de negoci, millorar els canals de comercialització per poder tenir per una banda més informació del què pensen els lectors i els llibreters dels nostres llibres i per tenir un contacte més proper amb els llibreters, i experimentar amb els nous formats, concretament amb el format electrònic, noves vies de negoci.
De fet, si bé el 2008 el sector del llibre no va ser molt castigat per la crisi, el 2009 l'afectació ha estat important. La baixada de vendes s'ha consolidat clarament el 2009 (aquí en podeu llegir un ampli reportatge). S'han produït moltes més devolucions, especialment els mesos de febrer i de juny, i a més a més, el llibre en català pateix la reducció dels ajuts. Concretament, l'ajut a la producció editorial en català està castigant les economies dels editors. El darrer trimestre de 2008 només vam cobrar el 60% del que preveiem a causa que la partida pressupostària es va exhaurir i el primer pagament del 2009 ha tingut una reducció del 30%. A causa de la retallada pressupostària la partida de l'ajut a la producció del 2009, que l'any passat ja va ser insuficient, ha patit una reducció del 12,5%. En definitiva més devolucions i menys ajuts fan un còctel que fa mal a les economies editorials ja de per si poc galdoses. Fa uns dies parlava amb un veterà de l'edició que em va dir que una situació de devolucions com l'actual no l'havia vist mai. De totes maneres, lamentar-se no serveix de gran cosa i es necessari que tots plegats hi posem sobretot molta imaginació per salvar l'escull en què ens trobem.

4 comentaris:

Salvador Macip ha dit...

Un moment o altre recuperarem el nivell pre-crisi, segur. És qüestió de trobar la manera de sobreviure el temporal.

Ignasi Revés ha dit...

És precisament ara que ens hem de preparar per quan les coses tornin a anar bé.

Oriol M. ha dit...

Realment els ajuts institucionals són "tan" importants.
Trobo molt més encertada la teva reflexió del principi: buscar nous nínxols, vigilar què es publica, etc. que planye's de la migradesa dels ajuts.
Per cert, veurem 36L i edi.cat col·laborant?

Jordi Ferré ha dit...

Els ajuts institucionals no es que siguin molt importants; si haguéssim de viure dels ajuts malament rai, però són un empemta que et possibiliten equilibrar el resultat d'alguns llibres. Respecte a 36L i edi.cat, el normal seria que ens enllacessim nosaltres perquè el seu portal pugui tenir els llibres dels editors d'edi.cat i a l'inrevés. S'han començat a fer gestions perquè així pugui ser.