22/11/09

Teràpia de grup

Convocats per la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) ens trobem a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Camp representants d'una vintena d'empreses de la comarca de sectors i mides diferents. Es tracta que cadascú, en una petita estona, expliqui el que li sembli sobre l'actual situació: quins problemes principals té, quines mesures ha pres, com veu el futur, quines mancances territorials tenim, etc. Durant dues hores escolto l'opinió d'altres empresaris i prenc nota d'algunes de les reflexions que es fan. En tot cas, constato que hi ha problemes, això no és nou, però a la vegada que hi ha ganes de tirar endavant, de lluitar. Un dels empresaris d'una de les empreses que més factura de la comarca comenta encertadament que "no podem viure d'il·lusions, possiblement el 2010 encara serà pitjor que enguany, fins que l'atur no evolucioni a millor seguirem en una situació crítica. A més els negocis s'hauran d'entendre d'una manera molt diferent de l'actual. Els valors de l'empresa tindran coda cop més importància. Després de la disbauxa del passat, cal recuperar els valors tradicionals com el compromís, la responsabilitat, l'honestedat i sobretot la humilitat".
Al final de l'acte, el professor de la URV Pere Segarra va fer una llista dels punts que a mode de resum havien sortit com a importants en la trobada:
- Manquen al Camp de Tarragona infraestructures viàries i tecnològiques.
- La davallada de ventes ha provocat una davallada de marges.
- Hi ha un problema greu amb la formació i la inadaptació de les persones al treball, cosa que és un mal presagi.
- Hi ha una crisi de valors, com la pèrdua de la cultura de l'esforç, que és un mal endèmic de la societat que vivim.
- El proper any serà difícil.
- Fer aliances estratègiques amb altres companyies és una bona fórmula per aplicar en moments de crisis, com també externalitzar alguns processos.
- Cal cercar noves línies d'activitat.
- Donar més valor a l'oferta a través del servei.
- Cal donar més valor al client.
- A Valls li falta, respecte a altres territoris, lideratge, cosa que és una mancança important.
- Fa falta una reflexió seriosa tant a les empreses com al territori.
Prenc nota de la llista. Veig que algunes coses com les aliances estratègiques les estem practicant com per exemple a edi.cat i sovint comento que fa tres anys vam començar a externalitzar alguns dels nostres processos, cosa que ens ha permès ser més eficients. Cal però que reflexionem més sobre les nostres empreses i cal que analitzem de quina manera podem interioritzar millor tots els valors que es van exposar.

1 comentari:

Xavier Cartanyà ha dit...

Des de que tenim la crisi al damunt és molt normal assistir o participar en aquesta mena d’activitats empresarials de “teràpia de grup”. Sovint és cau en una mena dinàmica de queixa sistemàtica. Quan llegia aquest post m’ha vingut al cap el titular que hi havia a l’entrevista que et feien a La Vanguardia el passat mes d’agost. Crec que deies: “La queixa és un mal model de negoci. Ens por portar a la ruïna”. No hi ha dubte que hi estic plenament d’acord. Cal lluitar, innovar i seguir endavant.

També llegeixo que es va parlar, entre altres coses, de recuperar els valors. Moltes vegades sembla que parlar de valors a les empreses, als negocis no està de moda. Hem vist últimament situacions on s’associa que es poden fer diners a qualsevol preu. Alguns pensem que a les organitzacions empresarials, grans o petites, els valors segueixen sent primordials i que marquen d’una manera molt clara l’estil i el funcionament de les empreses. És imprescindible que generem negoci, que generem riquesa des del món empresarial. Ens cal generar nous llocs de treball. Però els valors que en el post s’anomenen (compromís, responsabilitat, honestedat, humilitat, esforç...) segueixen sent, ara més que mai, totalment inqüestionables.