24/12/09

Nadal, de Rovira i Virgili

"La festa de Nadal és una treva per als homes de bona voluntat. Treva curta que tots hem d'aprofitar per retrobar-nos i afirmar-nos nosaltres mateixos, com a homes, com a fills d'un poble, com a lluitadors d'una idea. L'alegria de Nadal és més intensa segons sigui més eficaç la feina fins avui i segons sigui més forta la voluntat per la feina a fer demà.
Nadal és la festa de la llar. No hem de voler destruir la festa ni destruir la llar. Però hem de voler que la festa pugui ésser a tothom; hem de voler que la llar sigui ben ampla, i que hi hagi un foc encès per a la família, un foc encès per al poble, un foc encès per als sentiments que ens són comuns a tots els homes, per damunt les famílies i els pobles i les races del món".
Extracte del llibre Teatre de la ciutat, d'Antoni Rovira i Vigili.