13/12/09

Un passet més enrera

M'arriba en la darrera reunió de la junta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana l'informe de comerç interior del llibre a Catalunya realitzat per Conecta amb la col·laboració del Gremi d'Editors de Catalunya, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i Cedro. Hi ha moltes dades per analitzar però com a conclusió podem dir que pel que fa al nombre de llibres editats segueix la tendència iniciada el 2006 de reducció de títols. Així mentre que hi ha un increment respecte el 2007 del nombre de títols que es van editar en castellà a Catalunya, del 5,3%, hi ha una baixada del 0,4% del nombre de títols editats en català. Ho hem comentat altres vegades, mentre el nombre de títols editats en castellà a l'Estat espanyol s'ha incrementat en els darrers anys, en llengua catalana estem estancats i amb tendència a la baixa, això fa que cada cop els títols en català hagin de lluitar més per tenir un espai a les llibreries.
Reprodueixo algun dels paràgrafs de l'informe:
"Els títols editats en llengua catalana van sumar 8.507, observant-se una baixada del 0,4% respecte el 2007. Els títols en català representen un 26% del total, cosa que suposa un punt i mig menys que el 2007."
"La tirada mitjana total segueix un creixement positiu (3,0%) amb un número de 5.955 exemplars per títol. Tot i així, la tirada mitja en català ha baixat (3,9%) respecte l'any anterior i suposa 2.992 exemplars el 2008."
O sigui, menys títols i menys tirada; la conclusió es fàcil de treure, tot i que en un altre paràgraf es digui:
"Per la venda de llibres en català es van facturar 255,56 milions d'euros el 2008, aquesta facturació suposa un 1% més respecte la facturació del 2007".
Compte però, que la inflació el 2008 va ser d'un 1,4%, cosa que fa que el valor real de la facturació hagi baixat doncs un 0,4%.
Pel que fa als llocs on es va produir la vendes hi ha pocs canvis respecte el 2007. La venda a llibreries i cadenes de llibreries va tenir un increment molt petit del voltant de l'1%, mentre que ha baixat la venda de llibres als quioscs (un 1%) i sobretot la venda a crèdit i per mitjà del telemàrqueting (un 2,2%).
El preu dels llibres està en una situació estable, de manera que durant el 2008 van pujar tant sols un 0,1% respecte el 2007. Per tant, tenint en compte la inflació del 2008 que comentàvem anteriorment que era de l'1,4%, els llibres a la realitat van tenir el 2008 un descens de cost.

1 comentari:

Josep Gironès Descarrega ha dit...

No cal passar comptes, només cal escoltar com es parla al carrer per veure com tenim l'idioma. I mentre el català queda endarrerit a força de no parlar-lo el nouvinguts, nosaltres els fem el "favor" de parlar-los-hi en castellà.