23/5/10

El doble repte

Rafael Vallbona va saber identificar a la perfecció el doble repte que afrontem a Cossetània amb l'edició de les guies Essencial de turisme. Vallbona va ser clar i contundent en dir que "les guies han de ser prou bones com perquè el futur viatger d'aquest país les compri independentment que estiguin escrites en català." Sens dubte Vallbona identifica clarament el doble repte. Si haguéssim escollit una col·lecció de guies de viatge per publicar-les en català que no complissin les expectatives dels lectors aniríem directe al fracàs, per molt que estiguessin escrites en català. Aquest terme, la catalanitat, no és argument suficient perquè cap producte cultural funcioni, ni en el món de la literatura, ni en el del cinema, ni en el del teatre, ni en el dels llibres... Primer de tot, el primer que cal buscar és la qualitat. Vallbona ho va dir clarament també: "el que busco en una guia és que, com el seu nom indiqui, em guiï. Vull dir que la llengua és un element tangencial, perquè una guia és un llibre per damunt de tot útil. Ara, dit això, evidentment, si la guia que busco la trobo en català, millor."
Els arguments que utilitza Rafael Vallbona són de pes, de sentit comú, sinó tenim una bona guia el projecte fracassarà. És per això que ens va costar tant de temps rastrejar el mercat. És per això que vam fer prop d'una quarantena de reunions a les fires de Frankfurt i Londres amb empreses llicenciatàries de guies per poder mirar i comparar, per poder complir les premisses que ens havíem imposat que podeu llegir en aquest post de la Sala de Premsa de Cossetània que fa referència a la presentació de les guies que vam fer aquesta setmana a Altair. I n'estem convençuts, ja que sinó, no haguéssim afrontat la inversió de publicar-les, que les guies són de qualitat, que aconsegueixen el que Vallbona demanava, que guiïn. De moment, el retorn que ens arriba és bo, els comentaris de llibreters, lectors i periodistes són positius. Rafael Valbona va dir que "el doble repte que les guies siguin de qualitat i en català, les guies Essencials de Cossetània l'acompleixen amb escreix." Aquest era l'objectiu i ens agrada que així es valori ja que les guies Essencials són per a la gent de Cossetània un repte estratègic molt important.