6/5/10

"Si no hi ha un canvi de model de producció, distribució i consum seguiran augmentant els residus"

Josep Lluís Moner, soci fundador del Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC) i membre de l'Equip Tècnic de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC va protagonitzar la segona conferència del XVI Memorial Josep Ramon López que sota el títol "El Pla de Residus. 20 anys després", es va portar a terme dimecres dia 5 de maig al Pla de Santa Maria.
Moner va fer un repàs de la polèmica del Pla de Residus Industrial del 1990. Va explicar que les bases metodològiques del Pla de Residus es van fer l'any 1987 i que el Pla de Residus el que feia era preveure més abocadors i incineradores. El conferenciant va ser molt crític amb la gestió dels residus i les decisions que s'han pres: "hem parlat molt de sostenibilitat però sempre les persones que prenen les decisions no pensen amb el medi natural sinó amb l'interès crematístic."
El conferenciant va explicar que el residus han augmentat un 82% en 14 anys, "per tant, si no hi ha un canvi de model de producció, distribució i consum seguiran augmentant els residus. És més, sembla que la classe política només pensa tornar als moments econòmics de fa uns anys, amb el totxo, etc. No ens podem plantejar models que ens portin a consumir més recursos del planeta i generar més residus. Hem de modificar els processos de producció, hem de tornar a donar valor als recursos. No hem après gaire coses; cada vegada consumim més recursos i més energia per produir el que s'anomena riquesa i això ens porta a la ruïna col·lectiva."
Tot i que digué també que s'han fet avenços amb la gestió dels residus, "hi ha punts essencials en els que no hi hem entrat." També explicà que els residus municipals han augmentat un 46% en deu anys.