15/11/08

Pensament teològic i aspectes nacionalistes i filosòfics de Carles Cardó

A dalt, salutació dels representants de les institucions. A sota, Jordi Giró, Josep Gil i Josep Bofarull

La sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs acull el dissabte dia 15 de novembre el Seminari sobre la persona i el pensament de Carles Cardó. La primera sessió de ponències han anat a càrrec de Josep Gil, prevere i teòleg, que ha tractat sobre el pensament teològic de Carles Cardó. La segona ponència ha anat a càrrec de Jordi Giró, professor de Filosofia que ha tractat sobre els aspectes nacionalistes i filosòfics.
Reproduïm algunes de les frases de les ponències.

Pensament teològic. Josep Gil:
"El que domina en Cardó és la seva ànima de poeta".
"Cardó parla de Maragall com un home d'intuicions però li retreu l'optimisme, li retreu el temperament, però li reconeix un pensament especificament cristià, sobretot en matèria social."
"Tota la producció literària del doctor Cardó palesa l'home d'església, que creu en l'església i l'estima".
"L'església de Cardó dibuixa positivament l'església experta amb la humanitat de Pau VI".
"Cardó és capellà abans de cap altre cosa. Home d'església."
"La prosa de Cardó és rica de contingut i matisos".
"Fou sobretot un escriptor catòlic. El seu pensament baixa per Balmes i passa per Torres i Bages fins arribar fins a ell".
"Cardó, ell mateix és la seva paraula".
"Era una intel·lectual nat però defugia el contacte amb els intel·lectuals".
"L'Església el va fer patir i molt".
"Cardó era un profund humanista."
"En tot moment Cardó negava que hi pogués haver oposició entre humanisme i catolicisme".
"Sense l'exili no tindríem el doctor Cardó. Fou l'exili el temps de la producció poètica."
Aspectes nacionalistes i filosòfics. Jordi Giró:
"Cardó no és un autor sistemàtic. No va escriure cap gran tractat, però ens deixà tota una sèrie d'assajos filosòfics."
"Cardó és un home important com a pensador perquè tradueix especialment bé el catalanisme d'arrels cristianes."
"Trets fonamentals de la seva filosofia: primer la renúncia de la originalitat, l'ús dels conceptes aristotelístics, la inculturació grecollatina del cristianisme..."
"Per Cardó allò que és important és nodrir-se d'un pòsit de saviesa a partir del qual analitzar un moment històric."
"Sempre dóna primacia a la intel·ligència i a la cultura."
"Parla de la nació com d'una persona col·lectiva".
"Si alguna cosa no és Cardó és un relativista i, per ell, allò que fa inconsitents els plantejaments liberals és que no existeix la certesa".
"El nacionalisme de Cardó és un ideal que demana un procés d'intensificació de la cultura pròpia."
"La necessària distinció entre l'Estat i la nació és un eix fonamental"
"El nacionalisme de Cardó està basat en el creixement de la cultura a través d'una llengua que s'eleva a uns nivells de cultura universal".
"Es manifesta absolutament en contra del bilingüisme".