15/11/08

Perfil literari de Carles Cardó

En la segona sessió de ponències del Seminari sobre la persona i el pensament de Carles Cardó es tracta sobre el seu perfil literari. La ponència va anar a càrrec del filòleg i estudiós de l'obra de Cardó, Lluís Maria Moncunill.
Reproduïm algunes de les frases de la ponència:
"La llengua era una element essencial en l'univers literari de Cardó."
"Cardó expressa el reconeixement a la pròpia família que fou per ell la seva primera escola".
"Es declara defensor dels valors dialectals del català".
"Posseí un alt domini d'altres llengües. No hi hagué contradicció, doncs, entre l'universalime lingüístic i la seva convicció nacionalista."
"Es confessa poc tocat per l'oratòria espontània."
"La prosa de Cardó respon volgudament a un propòsit preestablert que cerca en els seus escrits trobar-se prop del lector".
"La ironia era un altre recurs estilístic utilitzat per Cardó, adoptant-lo com un refugi habitual dels homes de la seva generació."
"Gràcies a l'exercici de la traducció Cardó va esdevenir, no solament model d'escriptors, sinó artífex de la llengua."
"Cardó és un poeta místic que vola lliure, sense xarxes ni traves".
"És difícil esbrinar en quin moment es bifurquen la prosa i la poesia cardonianes."
"Llegir Cardó vol dir compartir el seu diàleg interior."