29/6/07

La col·leció Argumenta d'El Cep i la Nansa


He rebut de l'editorial de Vilanova i la Geltrú El Cep i la Nansa, els sis volums de la col·lecció Argumenta com a gentilesa per haver participat en les "Jornades Argumenta. Debats i propostes culturals", de les quals ja en vam parlar en un post anterior. Dels sis llibres, el que més m'ha interessat, lògicament, és el que porta per títol Mutacions d'una crisi. Mirada crítica a l'edició catalana (1975-2005), del qual n'han escrit posts tant El Llibreter com Tirant el Cap.
Com que el llibre és un recull d'articles de diferents persones relacionades amb el món de l'edició, és fàcil anar llegint a estones cadascun dels escrits. Dels articles que he llegit, recullo alguns dels comentaris que més m'han interessat:
De la presentació escrita per Josep Lluch i Mireia Sopena:
"...el paper dels mitjans de comunicació ha estat decisori en la promoció del llibre. Malgrat les previsions formulades en els últims anys del franquisme, l'aposta dels mitjans en català en favor del llibre no ha estat la desitjable en un context de lluita per la normalització lingüística."
Del periodista Lluís Bonada:

"...Totes aquestes editorials mantenen l'empenta i la il·lusió dels primers dies, malgrat el desànim creixent que plana sobre els professionals del sector, a causa de la dificultat de consolidar-se i expandir-se en un mercat escanyat -molts creuen que cada cop més- pel gegant castellà, prioritzat, privilegiat, mediàticament."
"Ara com ara, per raons socials, culturals, polítiques, lingüístiques i mediàtiques, la societat catalana, els membres d'aquesta societat que són clients de llibreries, no "necessiten" tots els llibres que es publiquen en català, poden prescindir-ne d'una part important, sigui perquè no es mostra disposat a convertir-se en lector habitual de la llengua catalana, sigui perquè en desconeix l'existència d'una gran part".
Aquest darrer fragment té molt a veure amb el que exposàvem en un post anterior que feia referència als pocs lectors habituals de llibres en català que hi ha a Catalunya. Bonada tracta dues causes que també enumeràvem: la falta d'hàbit de llegir en català i el desconeixement per part dels potencials lectors de l'existència de llibres que els podrien interessar a causa d'una promoció insuficient i/o del poc espai que en general dediquen els mitjans de comunicació de Catalunya a tractar el llibre en català, cosa que també assenyalen Josep Lluch i Mireia Sopena.
Seguirem reproduint en propers posts fragments de la resta d'articles del llibre.